Toegang tot anticonceptie

Anticonceptie maakt deel uit van de seksuele en reproductieve gezondheidsvoorzieningen, naast seksuele voorlichting of het testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Voorbehoedsmiddelen staan op de door de WHO samengestelde lijst van geneesmiddelen die essentieel zijn om in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien. Toegang tot anticonceptie maakt het voor vrouwen mogelijk zelf te bepalen wanneer zij zwanger willen worden, zonder dat zij te maken krijgen met complicaties als gevolg van vroegtijdige of te snel opeenvolgende zwangerschappen.

De kennis over anticonceptie bij vrouwen in ontwikkelingslanden neemt toe, maar het is voor hen nog steeds erg moeilijk om voorbehoedsmiddelen te bemachtigen. Wanneer vrouwen voorbehoedsmiddelen proberen krijgen en dit  met hun partner bespreken, stuitten ze te vaak op obstakels die zij helemaal in hun eentje moeten zien te overwinnen.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vormt een grote belemmering voor de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Volgens bepaalde sociaal-culturele of religieuze opvattingen blijft de rol van vrouwen beperkt tot de voortplanting en mogen zij dus niet aan gezinsplanning doen en niet over hun eigen lichaam beschikken. Alleenstaande vrouwen en tieners worden soms uitgesloten van voorzieningen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, omdat hun seksualiteit wordt ontkend of als abnormaal wordt beschouwd. Daarnaast mogen in bepaalde landen getrouwde vrouwen alleen een voorbehoedsmiddel gebruiken als hun man daarvoor toestemming geeft.

Toegang tot anticonceptie is een fundamenteel mensenrecht met een gunstig effect op de gezondheid van vrouwen:

  • De gezondheid van moeders wordt verbeterd omdat het aantal vroegtijdige of te snel opeenvolgende zwangerschappen afneemt.
  • Er komt meer tijd tussen opeenvolgende zwangerschappen te liggen en dat is belangrijk, want als er tussen twee zwangerschappen drie tot vijf jaar ligt, vermindert de kindersterfte in ontwikkelingslanden met 46%.
  • Meisjes krijgen de middelen aangereikt om zelfstandig te zijn, hun opleiding af te maken en de arbeidsmarkt te betreden op gelijke voet met mannen. Tegelijk wordt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen kleiner en neemt extreme armoede af. In sommige Afrikaanse landen ten Zuiden van de Sahara verlaat 8 tot 25% van de meisjes de school omwille van een vroegtijdige zwangerschap.
  • De verspreiding van HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen kan op deze manier vermeden worden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!