Veilige en legale abortus

Sinds jaar en dag roept het abortusvraagstuk felle discussies op. Overal ter wereld zijn er landen die via een beperkende en repressieve wetgeving abortus proberen uit te bannen. Ook in Europa worden er verscheidene pogingen gedaan om de klok terug te draaien: Hongarije heeft in zijn grondwet een artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat het leven van een foetus “vanaf de conceptie” moet worden beschermd, en in Spanje heeft de regering een ontwerpwet goedgekeurd om abortus uitsluitend toe te staan in geval van verkrachting of wanneer het leven van de vrouw ernstig in gevaar is.

Maar welke argumenten ook worden aangevoerd, een wettelijk verbod op abortus zorgt absoluut niet voor een vermindering van het aantal abortussen. Het leidt er alleen maar toe dat abortus weer in de illegaliteit terechtkomt.

Wereldwijd vindt de helft van het aantal abortussen onder slechte gezondheidsomstandigheden plaats. In Latijns-Amerika trachten vrouwen een abortus op te wekken door zich met de spaken van een paraplu te verminken of door niet-voorgeschreven medicijnen in te nemen. In Afrika nemen ze hun toevlucht tot een overdosis geneesmiddelen of drankjes op basis van planten waarvan wordt gedacht dat ze samentrekkingen van de baarmoeder zullen veroorzaken. Elke staat die de toegang tot een veilige en legale abortus beperkt, moedigt deze uiterst riskante en pijnlijke ondergrondse praktijken stilzwijgend aan, met elk jaar miljoenen slachtoffers tot gevolg.

Momenteel zijn er vier landen die abortus zonder enige uitzondering verbieden (Malta, Chili, El Salvador en Nicaragua). Elk jaar sterven vijftigduizend vrouwen als gevolg van een illegale abortus en nog eens acht miljoen raken tijdelijk of permanent invalide. Vooral slecht geïnformeerde tieners met weinig middelen worden hierdoor getroffen: in 2008 werd naar schatting 40% van alle illegale abortussen uitgevoerd bij jonge vrouwen van 15-24 jaar.

Het is van cruciaal belang er nog maar eens op te wijzen dat wanneer abortus door een gekwalificeerde arts en met het juiste materiaal, een correcte techniek en volgens strenge gezondheidsnormen wordt uitgevoerd, het een van de veiligste medische ingrepen is die er bestaat (minder dan één sterfgeval per honderdduizend ingrepen).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!