(Parijs, maandag 3 maart 2014) Vlak voor Vrouwendag lanceert Dokters van de Wereld een internationale campagne voor universele toegang tot anticonceptie en een veilige en legale abortus.

In september komen landen uit de hele wereld in het kader van Caïro +20 in het VN-hoofdkantoor bijeen om over seksuele en reproductieve rechten te discussiëren. Dokters van de Wereld roept de internationale gemeenschap op haar toezeggingen op het gebied van de gezondheid en de rechten van vrouwen opnieuw te bekrachtigen.

Het grote publiek wordt door middel van beeldmateriaal dat uit voornamen van vrouwen bestaat , opgeroepen om tot september op een website (names-not-numbers.org) in actie te komen. Verder wordt op 8 maart, Internationale Vrouwendag, in Parijs een bewustwordingscampagne georganiseerd.

Nu zelfs binnen de Europese Unie pogingen worden ondernomen om de rechten van vrouwen in te perken, maakt Dokters van de Wereld de balans op: over het algemeen hebben landen zich niet aan hun beloften gehouden. In 1994, tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro hebben 179 landen een actieprogramma goedgekeurd waarin zij toezegden te garanderen dat alle vrouwen toegang zouden krijgen tot voorzieningen rondom gezinsplanning en tot zorg na een abortus ongeacht de abortuswetgeving in hun land.

Twintig jaar later heeft in de ontwikkelingslanden een op de vier vrouwen die een zwangerschap wil voorkomen, nog altijd geen toegang tot moderne anticonceptie. Bovendien is het aandeel illegale abortussen tot bijzonder zorgwekkende hoogte gestegen: bijna een op de twee abortussen wordt onder erbarmelijke omstandigheden uitgevoerd. Elk jaar overlijden vijftigduizend vrouwen als gevolg van een illegale abortus en nog eens acht miljoen raken tijdelijk of permanent invalide.

Met het oog op de internationale bijeenkomst Caïro +20 roept Dokters van de Wereld op tot internationale actie: vrouwen moeten het recht hebben over hun eigen lichaam te beschikken en zelf te bepalen of zij al dan niet kinderen willen. Het is voor het eerst dat het internationale netwerk van Dokters van de Wereld deze boodschap uitdraagt onder het grote publiek in Argentinië, België, Canada, Duitsland, Engeland, Japan, Nederland, Portugal en Zwitserland.