Vrouwenrechten op het spel

Sinds enkele jaren zien we zowel op het internationale toneel als binnen de Europese Unie de invloed  van conservatieve groeperingen toenemen. Groepen die steeds beter georganiseerd zijn en regelmatig de kans grijpen de rechten van vrouwen in te perken.

In 1994 werd tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) bepaald dat alle vrouwen het recht moeten hebben op diensten voor geboorteplanning en zorg na een abortus,  ongeacht de abortuswetgeving in hun land. “Mensen moeten een veilig en bevredigend seksueel leven kunnen leiden en zelf bepalen wanneer en hoe vaak zij kinderen willen krijgen.” Dit actieprogramma van Caïro werd door 179 landen ondertekend. Elk van die landen beloofden ervoor te zorgen dat in 2015 iedereen toegang zou hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidsvoorzieningen. Meer specifiek werden volgende doelen gesteld:

  •  Iedereen moet toegang hebben tot anticonceptie.
  •  Onveilige abortussen moeten beschouwd worden als een probleem voor de volksgezondheid
  •  In geval van complicaties na abortus, moet goede zorg worden verleend.

Twintig jaar later worden de vrouwenrechten nog al te vaak geschonden en zijn verschillende landen hun beloften nog altijd niet nagekomen. 220 miljoen vrouwen die een zwangerschap willen uitstellen of voorkomen, hebben nog steeds geen toegang tot een veilige en doeltreffende anticonceptie. Wereldwijd vindt meer dan een op de tien geboorten plaats bij meisjes van 15-19 jaar. Daarnaast is het aantal onveilige abortussen onrustwekkend hoog: in 2008 werd bijna een op de twee abortussen onder erbarmelijke omstandigheden uitgevoerd.

Ongewenste zwangerschappen, een probleem voor de volksgezondheid

Ongewenste zwangerschappen (40% van alle zwangerschappen wereldwijd) behoren tot de belangrijkste oorzaken van ziekte en moedersterfte. In de praktijk is het aantal risicovolle zwangerschappen (vooral vroegtijdige, te snel op elkaar volgende of te late zwangerschappen) sterk toegenomen. Daarnaast komen illegale abortussen heel vaak voor. 22 miljoen ongewenste zwangerschappen worden afgebroken onder erbarmelijke omstandigheden.

Het probleem van ongewenste zwangerschappen kan alleen worden opgelost als vrouwen het recht krijgen om over hun eigen lichaam te beschikken “en in alle onafhankelijkheid kunnen bepalen wanneer en hoe vaak zij kinderen willen hebben“. Om dit recht volledig te kunnen uitoefenen, moeten zij toegang krijgen tot seksuele en reproductieve gezondheidsvoorzieningen en tot een veilige en legale abortus.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!